aanmijnjongereik_s1

Aan mijn jongere ik


Drieëndertig succesvolle, Nederlandse vrouwen schrijven een brief aan hun jongere ik. Elke brief bevat een waarschuwing, advies of levensles, die ze op jongere leeftijd goed hadden kunnen gebruiken. Laat je inspireren en lees de verzameling openhartige en bijzondere levenslessen in Aan mijn jongere ik.

 

Aandacht voor borstkanker

Stichting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie, die aandacht vraagt voor borstkanker.

Het doel
Pink Ribbon heeft als doel het aantal mensen dat borstkanker krijgt te verminderen, vroege diagnose te bevorderen en de zorg voor patienten en hun omgeving te verbeteren.

Realisatie doelstellingen
Pink Ribbon realiseert haar doelstellingen door:
* Het verbeteren van de bewustwording van de risico's op borstkanker
* Het financieren van wetenschappelijk onderzoek gericht op preventie en vroege opsporing.
* Het financieren van psychosociale- en maatschappelijke projecten ter verbetering van de zorg voor en het welbevinden van borstkankerpatienten en hun omgeving.